Rantre nan Alyans Mondyal Kont (Eksplotasyon) Lò A

LogoAMO

Tèks La

Pifò nan lò a ekstrè nan mond lan jodi a se pou bijou yo ak anrichi gwo kapital yo nan endistri min an kòm Gold Corp, BARRICK GOLD, NEWMONT, AngloGold, New Gold, Freeport MacMoran, pami anpil lòt konpayi yo.

Pou reyalize sa, modèl ekstrasyon min lò a, sitou syèl ouvri a, itilize milyon tòn cyanide ak dlo yo. Se lakòz disparisyon konplè a ti mon yo, gwo mon yo, ak divèsite biyolojik.

Aktivite min lò a se li ki pi danjere ak pi devastatè nan mond la.  Li fè enpak yo sou anviwònman an ak sante moun yo.  Li kòz polisyon nan lè, dlo, ak tè epi li anpeche rekòt manje yo epi sa ki lakòz maladi grav nan moun k ap viv alantou li, dega ki rive jiska lanmò.  Anplis, aktivite min se lakòz ekspilsyon fòse yo ak asasin militan sosyal yo ki defann dwa moun yo ak dwa mas la, ki opoze dega ki fèt nan peyi a.

Pou rezòn sa yo, okouran tout enpak yo ak domaj irevokabl/pèmanan sosyal, kiltirèl, ak anviwònman yo modèl èkstraksyon min jenere mwen menm / nou menm konfòme ak Alyans Mondyal Kont Lò a (AMO nan panyòl).

Pou sa mwen pwomèt/nou pwomèt:

1) Pa itilize oswa mete lò sou nou:  bijou yo tankou bag, chenn, zanno, elatriye, ki fasil pou jwen altènatif yo.

2) Pa fè pwomosyon pou itilize lò a nan endistri yo, chèche altenatif yo pou satisfè bezwen yo pandan nou konsève anviwònman an.

3) Evite kreye yon mache lò:  evite achte l, vann l, ak komèrsyalize metal sa a.

4) Ankouraje moun ak òganizasyon yo kanpay kont itilize ak vann lò; ankouraje gwoup yo, kominote yo, fanmi yo, rezo nou yo, mouvman yo, elatriye kanpay kont lò a.

5) Sipòte Alyans Mondyal Kont Lò a (AMO) atravè medya elektwonik yo (mete logo a sou sit entènèt, blog yo, rezo sosyal yo, sikile enfòmasyonyo, elatriye.)

6) Fè referans AMO chak fwa li posib, pa egzanp nan aktivitè n ap reyalize ak materyèl nou fè:  piblikasyon yo, radyo yo, atilyè yo, fowòm yo, elatriye.

Gade/chaje logo Alyans Mondyal Kont Lò
Gade/chaje postè Alyans Mondyal Kont Lò

Gade ki òganizasyon yo deja se manm Alyans Mondyal Kont Lò
Gade ki endividyèl yo deja manm Alyans Mondyal Kont Lò

 

  Nombre Completo/Full Name -personal u organización- (requerido/required)

  Fecha/Date (requerido/required)
  día: mes: año:

  Estado/Provincia/State (requerido/required)

  País/Country (requerido/required)

  Sitio web/Web Site

  Correo Electrónico/E-mail (requerido/required)

  Para usar CAPTCHA, tienes que tener instalado el plugin Really Simple CAPTCHA.

   

  Etiquetas: , ,